Cas Abou

Also known as Cas Abao, Casa Abao, Casa Abo, Casa Abu, Lower House

Water
Sea (Salt water)
Features
Sand, Snorkel / Free-dive Friendly
Depth
12.2 m (avg)
35 m (max)
Diver Level
All Divers
Dive Seven users have indicated that a fee is payable to dive at this site.

Dutch (original)

Cas Abou is een strand op een landgoed. Het is een langgerekt zandstrand met veel faciliteiten. Er zijn tentjes, strandstoelen, er is een bar en een restaurant. Daar staat tegenover dat je moet betalen om binnen te komen. Dat is een bedrag per auto met maximaal 4 personen. In het weekend is het duurder dan door de week. Het bedrag valt wel mee als je met z'n vieren bent, maar is best hoog als je alleen in de auto zit. Ook de prijzen voor de faciliteiten op het strand zijn niet laag.

Het is gemakkelijk om het water in te gaan, maar het is toch even oppassen geblazen. Dicht bij de kust kunnen rotsen liggen; dit is vooral het geval aan de beide zijkanten van het strand.

Zwem uit naar de blauwe rand. Dat is behoorlijk ver. Daar kun je onder water gaan. Linksaf is de helling van het rif erg geleidelijk. De koraaldichtheid is gemiddeld en er zijn stukken zand tussen het koraal te vinden. Er zijn vooral veel sponzen op deze plek.

Hoe kom je er?

Komend van het Oosten van het eiland moet je gaan in de richting van het Westen. Er is eigenlijk maar één weg naar het Westelijk deel van het eiland en die heet dan ook toepasselijk "de weg naar Westpunt". Ga voorbij de afslag naar Willebrord en het landhuis Daniel. Na enige tijd passeer je ook het dorp Terra Kora. Als je daarna de afslag Soto ziet moet je daar naar links. Volg deze weg totdat je de ingang ziet van Cas Abou (zie foto). Daar ga je naar links en vervolg die weg tot aan de slagboom. Dat is de plek waar je moet betalen. Daarna is het een kwestie van doorrijden over de zandweg totdat je de parkeerplaats bij het strand bereikt.

English (google translate)

Cas Abou is a beach on an estate . It is a long sandy beach with many facilities . There are tents , beach chairs , a bar and a restaurant. However, you have to pay to enter. That is an amount per car with up to 4 people . On weekends it is more expensive than during the week . The amount is not so bad if you 're a foursome, but is quite high if you 're in the car alone . The prices for the facilities on the beach are not low .

It is easy to go into the water, but it's blown just watch . Close to the shore can be rocks ; this is especially the case on both sides of the beach.

Swim out to the blue border . That's pretty far . There you go under water . Left is the slope of the reef is very gradual. The coral density is average and there are stretches of sand to be found . Between the coral there are a lot of sponges in this place .

How to get there ?

Coming from the east of the island you have to go in the direction of the West. There is really only one way to the western part of the island and called therefore appropriate " way to West Point ." Go past the exit for Willibrord and the mansion Daniel . After some time you pass the village of Terra Kora . If you take the exit Soto sees you have there to the left . Follow this road until you see the entrance to Cas Abou ( see photo ) . There you go left and follow the road to the gate . That 's where you have to pay . Then it's a matter of drive on the dirt road until you reach the parking lot at the beach .

Nearby Photos

Dives at this site

People who dived here

Top operators for Cas Abou

Stats for this site

Create your free online log book now.  Easy, fast, waterproof!
dive site

Nearby Dive Sites

Annual Climate

From Coro, 111 km away.